Finantsosakond

Teenused

Finantsosakonna teenused jagunevad laias laastus kaheks:
- ad hoc teenused nagu äriplaanide koostamine, väärtuse hindamine, aruandlussüsteemi loomine, jms; ning
- perioodilised teenused nagu jooksev aruandlus ning finantsjuhi teenus.


Äriplaanide koostamine

Äriplaani on mingil hetkel vaja läinud ilmselt igal ettevõtjal - olgu siis pangalaenu saamiseks, investoritele oma idee müümiseks ja kapitali kaasamiseks või mõnel muul sarnasel põhjusel. Äriplaani koostamine on oskus nagu iga teine, mis nõuab teatavaid eelteadmisi ning varasemat kogemust. Finantsosakond on koostanud äriplaane ettevõtetele väga erinevatest tegevusvaldkondadest ja väga erinevatel eesmärkidel. Viimase kolme aasta jooksul on Finantsosakonna personali poolt koostatud äriplaanide alusel kaasatud erinevatesse projektidesse ca 150 miljoni euro väärtuses võõrkapitali.


Väärtuse hindamine

Loomulikult on iga asja õiglane hind see, mida ollakse selle eest nõus maksma. Ja loomulikult soovib iga ostja maksta võimalikult vähe ning iga müüja saada võimalikult palju raha. Kuigi väärtuse hindamine ei suuda anda kunagi ühte väga konkreetset ja ainuõiget "hinda", on väärtuse hindamisega leitav vahemikhinnang siiski oluliselt parem alus ostu-müügi läbirääkimisteks kui subjektiivne tunne sellest, mis on "õiglane".

Samuti on väärtuse hindamise metoodikast kasu uute äriideede testimisel ja investeeringute hindamisel, et enne äriplaani või laenutaotluse koostama asumist veenduda sellele pühendatava aja ja energia põhjendatuses.


Aruandlussüsteemi loomine

Üks kuulsaid ärimõtteid väidab, et juhtida on võimalik vaid seda, mida on võimalik mõõta. Kuigi klišee, on selles omajagu tõtt. Finantsosakond on aidanud kavandada ja juurutada aruandlussüsteeme mitmetes ettevõtetes. Lisaks ilmsele sisu tähtsustamisele peame samavõrd oluliseks ka aruandluse visuaalset poolt (lihtsat loetavust, esteetilist väljanägemist) ning võimalikult väikest energiakulu selle koostajale. Tänu heale MS Exceli tundmisele oleme lahendanud ka üsna suurte ettevõtete aruandlusvajadusi väga lihtsate vahenditega. Lihtsus tähendab aga väiksemat ajalist ja rahalist kulu.

Mõned Finantsosakonna tehtud Exceli asjad on saadaval ka siit >>>

Vajadusel oleme valmis osalema ka majandustarkvara valikul ja juurutamisel finants- ja juhtimisarvestuse alase nõuandja rollis.


Aruandluse teenus

Kui oma ettevõttes vastav inimressurss puudub, napib oskusi või lihtsalt pole soovi rutiinsete asjadega tegeleda, võib perioodilise aruandluse anda Finantsosakonna teha. Soovi korral võime lisaks kuivale numbrilisele osale pakkuda ka lühikest sisulist kommentaari olulisematest muutustest ja mõju avaldanud faktoritest.

Samahästi saame abi pakkuda ka näiteks juhatuse, nõukogu jms materjalide ettevalmistamisel, korporatiivsete presentatsioonide ettevalmistamisel jms.


Finantsjuhi teenus

Tavapäraselt on finantsjuhi vastutada finantsarvestuse (ehk raamatupidamise) ja juhtimisarvestuse (ehk juhtimisotsuste langetamiseks vajaliku aruandluse) korraldamine, kapitali eelarvestamine (tasuvusanalüüsid) ning varade ja kohustuste juhtimine (likviidsuse juhtimine, krediidikontroll, optimaalse kapitalistruktuuri tagamine jms). Üsna sageli lisandub siia ka IT valdkond.

Kuna häid raamatupidajaid on Eestis juba küllaga, siis Finantsosakond ise raamatupidamisteenust ei osuta, kuid kõige muuga saame abiks olla.


Hinnakiri

Töö maksumus sõltub konkreetse töö mahust (keerukusest). Üks tund Finantsosakonna tööd maksab EUR 60,- + km.